Nadzór przyrodniczy - Ekspertyzy przyrodnicze - Inwentaryzacje przyrodnicze - Oceny Oddziaływania na środowisko – Raporty – Dopłaty do łąk – Ornitolog - Botanik. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Dolnośląskie. Natura 2000, ekspertyzy rolnośrodowiskowe.

Oferta współpracy

BIURO EKSPERTYZ I USŁUG PRZYRODNICZYCH powiększając wyśmienity zespół współpracowników i rozszerzając działalność na obszar całego kraju, zaprasza do współpracy ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych: fitosocjolog, botanik, dendrolog, entomolog, ichtiolog, herpetolog, chiropterolog, ornitolog.

Prace jakie zazwyczaj wykonujemy i możemy je realizować wraz z Wami w każdym miejscu naszego kraju to:

Nadzory przyrodnicze - głównie nadzory faunistyczne i botaniczne wykonywane dla inwestorów, przedsiębiorców, samorządów, jednostek administracji oraz osób fizycznych. Dzięki naszej fachowości, doświadczeniu oraz wiedzy, prace, inwestycje i przedsięwzięcia wymienionych podmiotów mogą być realizowane z dotrzymaniem przepisów prawa, norm i ogólnie przyjętych dobrych praktyk w zakresie ochrony przyrody. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie wszelkiej działalności w zależności od potrzeb (pod nadzorem botanika, pod nadzorem dendrologa, pod nadzorem ichtiologa, pod nadzorem herpetologa, pod nadzorem ornitologa, pod nadzorem chiropterologa).

Inwentaryzacje przyrodnicze i monitoring przyrodniczy wykonywany przez specjalistów zajmujących się siedliskami, florą i fauną. Pracujemy w zróżnicowanych warunkach terenowych: od najcenniejszych przyrodniczo obszarów chronionych (zarówno w górach jak i na nizinach, w ekosystemach leśnych, nieleśnych i wodnych), przez krajobraz rolniczy cennych łąk i pastwisk, przez miejskie parki, po najbardziej zurbanizowane tereny w miastach gdzie dbamy o dobro ptaków i nietoperzy.

Wykonujemy różnego rodzaju opracowania: od raportów oddziaływania na środowisko, poprzez ekspertyzy przyrodnicze (fitosocjologiczne, botaniczne, dendrologiczne, entomologiczne, ichtiologiczne, herpetologiczne, chiropterologiczne, ornitologiczne), wszelkiego rodzaju operaty, programy, analizy i opinie będące efektem prac terenowych związanych z ochroną przyrody.

Od wielu lat działamy w programach rolnośrodowiskowych wykonując dokumentacje przyrodnicze rolnośrodowiskowe (zarówno ornitologiczne jak i siedliskowe). Nasi eksperci mogą przeprowadzić inwentaryzację gatunków i siedlisk na terenach rolnych łąk i pastwisk w całym kraju.

Pomagamy inwestorom, przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym w uzyskaniu wszelkich zezwoleń, decyzji itp. w procesach administracyjnych, powiązanych z koniecznością uwzględnienia informacji o środowisku (np. pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, wnioski na odstępstwa od zakazów, dokumentacja na potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wypełniamy w zakresie przyrodniczym karty informacyjne przedsięwzięcia)

Pomagamy również w zakresie przyrodniczym przy realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską (planowanie projektów, wdrażanie działań, koordynacja, szkolenia i edukacja).

Wykonujemy wszelkiego rodzaju usługi przyrodnicze związane z wdrażaniem minimalizacji przyrodniczych, realizacją kompensacji przyrodniczych (np. przenoszenie gatunków roślin, zwierząt, odtwarzanie siedlisk przyrodniczych, tworzenie zastępczych miejsc bytowania zwierząt, wieszanie budek dla ptaków i schronień dla nietoperzy w lasach i w miastach, usuwanie obcych i inwazyjnych gatunków roślin itp.)

Miejsce pracy: praca w terenie – cały kraj, prace kameralne - praca zdalna.

Wymagania:

– doświadczenie !!!

– odpowiedzialność i terminowość!!!

– mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe

 

Prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na e-mail BIURA. Skontaktujemy się z wybranymi osobami w przypadku realizacji określonych prac na obszarach będących w zasięgu działań danego specjalisty, eksperta.

Dla ekspertów biura

Wiemy jak dbać o przyrodę

My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl
My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl
My i Środowisko
www.myisrodowisko.pl