Nadzór przyrodniczy - Ekspertyzy przyrodnicze - Inwentaryzacje przyrodnicze - Oceny Oddziaływania na środowisko – Raporty – Dopłaty do łąk – Ornitolog - Botanik. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Dolnośląskie. Natura 2000, ekspertyzy rolnośrodowiskowe.

Entomologia – to jedna z wielu dziedzin przyrodniczych, na której znamy się bardzo dobrze. Działamy głównie w południowo zachodniej Polsce ale często nam się zdarza pracować w odległych miejscach naszego kraju – wszędzie tam gdzie potrzebują prawdziwych profesjonalistów. Poza naszym zespołem często też angażujemy miejscowych przyrodników, specjalistów, naukowców i ekspertów, którzy doskonale znają swój teren i jego specyfikę.

Przy czym najczęściej pracuje nasz entomolog i gdzie poszukuje owadów:

 • Inwentaryzacje owadów na potrzeby raportów – w ramach oceny oddziaływania na środowisko - głównie chrząszcze, motyle dzienne, ważki.
 • Inwentaryzacja - objęte ochroną gatunkową owady: biegacze, pachnica dębowa, kozioróg,
 • Dokonujemy oględzin drzew i zadrzewień przed wycinką - pod kątem występowania objętych ochroną gatunkową owadów i ich siedlisk
 • Prowadzimy monitoring owadów - głównie chrząszcze, motyle dzienne, ważki, taksony objęte ochroną gatunkową, przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000
 • Monitorujemy stan populacji owadów po zrealizowaniu danego przedsięwzięcia i oceniamy skuteczności wdrażanych działań ochronnych
 • Prowadzimy nadzór przyrodniczy – nadzór specjalisty entomologa nad wykonywaniem różnego rodzaju prac – w zależności od wytycznych z decyzji środowiskowych, decyzji RDOŚ – np. przenoszenie owadów żyjących w drewnie, ich siedlisk, komponujemy wytyczne do użytkowania siedlisk łąkowych dla poszczególnych gatunków motyli itp.
 • Wykonujemy kompensacje przyrodnicze, tworzymy siedliska dla owadów

W jakich branżach może być potrzebny nasz entomolog – specjalista od owadów:

 • Budownictwo zajmujące siedliska chronionych gatunków owadów
 • Rolnictwo – wytyczne do użytkowania łąk i pastwisk
 • Drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, gazociągi, inwestycje liniowe
 • Górnictwo, hydrotechnika  i melioracje
 • Elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne
 • Ochrona środowiska

 W zakresie entomologii Biuro Ekspertyz i Usług Przyrodniczych między innymi oferuje:

Inwentaryzacje owadów:

 • Inwentaryzacja entomologiczna na obszarach chronionych
 • Inwentaryzację owadów – przedmiotów ochrony w obszarach NATURA 2000
 • Ocena występowania owadów i ich siedlisk przed wycinką drzew i zadrzewień
 • Inwentaryzacja objętych ochroną gatunkową owadów przy budowie wyciągów narciarskich
 • Inwentaryzacja motyli dziennych, chrząszczy, ważek na potrzeby liniowych przedsięwzięć
 • Inwentaryzacja owadów poprzedzająca budowę dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych
 • Inwentaryzacja owadów poprzedzająca budowę wodociągów, gazociągów, kanalizacji itp.
 • Inwentaryzacja ważek przy ciekach wodnych, przy pracach hydrotechnicznych i melioracyjnych
 • Inwentaryzacje objętych ochroną gatunkową owadów na potrzeby raportów OOŚ
 • Inwentaryzacja owadów w ramach oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000

 Monitoring:

 • Monitoring objętych ochroną gatunkową owadów – przed realizacją przedsięwzięcia (wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje)
 • Monitoring owadów – po realizacji przedsięwzięcia (wszystkie przedsięwzięcia i inwestycje)
 • Monitoring chronionych gatunków owadów w tym przedmiotów ochrony w obszarach NATURA 2000
 • Monitoring na obszarach chronionych

Dokumentacje:

 • Opinie entomologiczne  - Opinia entomologiczna / Opinia entomologa
 • Opracowania z inwentaryzacji owadów do raportów OOŚ
 • Udział specjalisty entomologa przy realizacji przedsięwzięć i różnego rodzaju prac
 • Ekspertyzy entomologiczne - Ekspertyza entomologiczna / Ekspert entomolog
 • Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów – pod kątem występowania i wpływu na owady
 • Nadzór przyrodniczy inwestycji i przedsięwzięć / Nadzór entomologiczny / Pod nadzorem specjalisty entomologa / specjalisty w zakresie ochrony owadów

 

Biuro Ekspertyz i Usług Przyrodniczych

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 600 412 274