Nadzór przyrodniczy - Ekspertyzy przyrodnicze - Inwentaryzacje przyrodnicze - Oceny Oddziaływania na środowisko – Raporty – Dopłaty do łąk – Ornitolog - Botanik. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Dolnośląskie. Natura 2000, ekspertyzy rolnośrodowiskowe.

Kompensacje przyrodnicze - znamy się na tym !!!

Kompensacje zarówno na obszarach chronionych, w tym Natura 2000 jak i w miastach

Jeśli wystąpiła potrzeba wykonania kompensacji, nasz zespół ekspertów przyrodniczych i nasz nadzór przyrodniczy pomoże odpowiednio zaplanować i wykonać wszelkie działania naprawcze w środowisku. Nie jest to proste zadanie i wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia a także często odpowiednich uprawnień lub zezwoleń. Potrzeba wykonania kompensacji zazwyczaj identyfikowana jest w trakcie oceny oddziaływania na środowisko lub w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Formalnie kompensacja przyrodnicza jest procedurą zdefiniowaną w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Powinna być stosowana zawsze, jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstają negatywne oddziaływania na środowisko.

Kompensacja przyrodnicza może obejmować m.in. następujące, przykładowe działania:
– odtwarzanie siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na tym samym obszarze Natura 2000, na którym ma dojść do strat przyrodniczych, lub na innym obszarze (ze względu na spójność sieci i rolę w niej danego obszaru Natura 2000),
– utworzenie zastępczego siedliska gatunku oraz przeniesienie gatunku na to siedlisko,
– osiągnięcie wyższego stanu ochrony pozostałych zasobów siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na obszarze Natura 2000,
– przywracanie ciągłości ekologicznej korytarzy ekologicznych,
– reintrodukcję gatunków (jeśli istnieje merytoryczne uzasadnienie takiej potrzeby) oraz restytucję i wzmacnianie ich populacji.

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!