Opinia ornitologiczna Ornitolog, Chiropterolog, Nadzór przyrodniczy, Inwentaryzacja drzew Dendrolog, Ekspertyza przyrodnicza, Herpetolog, Entomolog, Botanik, Zoolog, Inwentaryzacja przyrodnicza,. Jelenia Góra, Bolesławiec, Kamienna Góra, Jawor, Lubań, Zgorzelec, Lwówek, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, Strzegom, Gryfów, Bolków, Legnica, Dolnośląskie.

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna pod kątem występowania ptaków i nietoperzy w budynkach.

Ekspertyza dedykowana do: termomodernizacja, remonty, modernizacja energetyczna budynków.

Budynki w których mieszkamy stały się schronieniem dla wielu gatunków ptaków i nietoperzy. Zasiedlają często bez naszej wiedzy nasze domy, bloki, konstrukcje przestrzenne. Stąd też by uniknąć negatywnego wpływu na przyrodę termomodernizacje i remonty często wymagają opinii specjalisty ornitologa i chiropterologa. Biuro Ekspertyz i Usług Przyrodniczych wspomaga proces remontów, termomodernizacji, modernizacji, termoizolacji budynków oferując szeroką gamę działań z zakresu ochrony środowiska, m.in. wsparcie merytoryczne ornitologa i chiropterologa, nadzór przyrodniczy, sporządzanie opinii lub ekspertyzy ornitologicznej i opinii chiropterologicznej, wieszanie budek dla ptaków i nietoperzy.

W procesie inwestycyjnym remontu, termomodernizacji itp. najczęściej wymagana jest:
opinia ornitologa - ekspertyza ornitologiczna – dotyczy występowania ptaków
opinia chiropterologa – ekspertyza chiropterologiczna – dotyczy występowania nietoperzy
nadzór przyrodniczy - w trakcie prowadzenie prac remontowych na budynku

Wykonujemy ekspertyzy na potrzeby termomodernizacji finansowanych z krajowych i unijnych programów m.in.:
Ekspertyza
ornitologiczna i chiropterologiczna na potrzeby programu "CZYSTE POWIETRZE"Zapraszany do kontaktu:
Telefon: 600 412 274
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Zobacz więcej: Ornitolog

Zobacz więcej: Chiropterolog
 

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!

Oględziny drzew i krzewów przed wycinką pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, owadów

U nas nie będziesz długo czekał na niezbędną dokumentację przyrodniczą - działamy szybko i profesjonalnie.

Zazwyczaj w warunkach wydanego zezwolenia na usunięcie drzew, zadrzewień, krzewów jesteśmy zobligowani do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o ochronie przyrody a dotyczących objętych ochroną gatunkową ptaków, nietoperzy oraz owadów. Często wymagane są opinie lub ekspertyzy. Drzewa i krzewy to miejsce życia wielu chronionych gatunków zwierząt. Przed wycinką osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie (ornitolog, chiropterolog, entomolog) powinna sprawdzić czy w obrębie planowanych do wycinki drzew i krzewów nie występują gatunki chronione, czy drzewa nie stanowią siedliska chronionych owadów, gniazdujących ptaków czy też przebywających w dziuplach nietoperzy. Wycinka powinna być zaplanowana tak by nie wyrządziła szkody gatunkom chronionym.

Dla planujących wycinkę drzew lub krzewów:

Jak możemy pomóc i co oferujemy?

  • Oględziny drzew i krzewów przed wycinką - specjalista ornitolog, chiropterolog, entomolog - w zakresie objętych ochroną gatunkową zwierząt.
  • Sporządzenie opinii lub ekspertyzy przyrodniczej dotyczącej występowania chronionych gatunków ptaków, nietoperzy, owadów w obrębie planowanych do wycinki drzew lub krzewów.
  • Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad wycinką: nadzór ornitologa, nadzór chiropterologa, nadzór entomologa, nadzór leśnika, nadzór dendrologa
  • Sporządzenie sprawozdań z pełnionych nadzorów na potrzeby organów ochrony środowiska


Korzyści
Nasze doświadczenie w tej dziedzinie pozwala na przygotowanie całej dokumentacji, wszelkich niezbędnych załączników zgodnie z normami prawnymi i w sposób akceptowalny przez organy decyzyjne. Profesjonalne podejście Biura Ekspertyz i Usług Przyrodniczych oszczędza Twój czas i pieniądze gdyż każdą sprawę możemy poprowadzić całościowo i kompleksowo, przez przygotowanie wniosków, opinii, ekspertyz i innych dokumentów, aż do procesu wycinki. Wszystkich niezbędnych ekspertów znajdziesz w jednym miejscu a nasz bogaty zespół fachowców (dendrolog, ornitolog, chiropterolog, entomolog, leśnik, przyrodnik) zawsze znajdzie dogodne rozwiązanie chroniące przyrodę i satysfakcjonujące klienta.

Słowa kluczowe:
Wycinka drzew, Wycinka krzewów, Wycinka drzew i krzewów, Dendrolog, Ornitolog, Chiropterolog, Entomolog, Leśnik, Przyrodnik, Przygotowanie wniosku na wycinkę, Wniosek na wycinkę, Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, Zgoda na wycinkę drzew, Zgoda na wycinkę drzewa, Pozwolenie na wycinkę drzew, Ekspertyza dendrologiczna, Opinia dendrologiczna, Opinia dendrologa, Operat dendrologiczny, Ekspertyza przyrodnicza, Ekspertyza ornitologiczna, Ekspertyza entomologiczna, Ekspertyza chiropterologiczna, Opinia ornitologa, Opinia entomologa, opinia chiropterologa, Sprawdzanie drzew pod kątem występowania ptaków, nietoperzy, owadów, Nadzór ornitologiczny, Pod nadzorem Ornitologa, Nadzór entomologiczny, Pod nadzorem entomologa, Nadzór chiropterologiczny, Pod nadzorem chiropterologa, Nadzór przyrodniczy, Ptaki gniazdujące na drzewach, Nietoperze w drzewach, Pachnica, Gatunki chronione.

Nadzór przyrodniczy

Ornitolog, Chiropterolog, Entomolog, Herpetolog, Ichtiolog, Botanik, Dendrolog, Ekolog, Leśnik, Przyrodnik

Zapewniamy właściwy przebieg różnego rodzaju prac, przedsięwzięć i inwestycji, dbając o to, by nie wystąpił negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Nasz nadzór przyrodniczy stosując najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony przyrody pomoże inwestorowi lub wykonawcy danego przedsięwzięcia w dotrzymaniu norm prawnych, w doborze odpowiednich działań oraz w jakże istotnym i ważnym dotrzymaniu terminów.

Prowadzone przez BIURO EKSPERTYZ I USŁUG PRZYRODNICZYCH nadzory przyrodnicze, głównie nadzory faunistyczne i botaniczne, wykonujemy dla inwestorów, przedsiębiorców, samorządów, jednostek administracji publicznej oraz osób fizycznych na terenie całego kraju. Gwarantujemy profesjonalne wsparcie wszelkiej działalności i w zależności od potrzeb prowadzenie prac: pod nadzorem botanika, pod nadzorem dendrologa, pod nadzorem ichtiologa, pod nadzorem herpetologa, pod nadzorem ornitologa, pod nadzorem chiropterologa oraz nadzór nad wycinką drzew i krzewów.

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Ornitolog Chiropterolog Entomolog Herpetolog Dendrolog Botanik Ekspert przyrodniczy Teriolog

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!

Kompleksowe inwentaryzacje przyrodnicze

Mamy specjalistów z wielu dziedzin przyrodniczych - możemy wiele !

BIURO EKSPERTYZ I USŁUG PRZYRODNICZYCH stale współpracując z wyśmienitym i ciągle powiększającym się zespołem specjalistów przyrodników, biologów i ekologów, może zrealizować inwentaryzację przyrodniczą każdego rodzaju. Bazując na naszym doświadczeniu oraz wiedzy, stosując najnowsze metody i najnowocześniejsze technologie, możemy wykonać opracowania dotyczące gatunków zwierząt, roślin a także siedlisk przyrodniczych w każdym miejscu naszego kraju.

Pomagamy też odpowiednio zaplanować realizację inwentaryzacji przyrodniczych, właściwie dobierając metody i planując ich przebieg. Dla jednostek uwzględniających inwentaryzację przyrodniczą w swoich budżetach, wycenimy wszystkie etapy prac i opracujemy szczegółowy kosztorys inwentaryzacji przyrodniczej. Dobrze wykonana wycena pozwoli uniknąć nieprzewidzianych problemów w fazie realizacji.

Jeśli istnieje już zespół do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej – to i tak możemy efektywnie pomóc! Specjalizujemy się także w koordynowaniu wszelkich prac związanych z tą dziedziną, począwszy od fazy planowania, poprzez koordynację prac terenowych, aż do koordynacji prac zespołów autorskich na etapie wykonywania ostatecznych opracowań.

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!

Kompensacje przyrodnicze - znamy się na tym !!!

Kompensacje zarówno na obszarach chronionych, w tym Natura 2000 jak i w miastach

Jeśli wystąpiła potrzeba wykonania kompensacji, nasz zespół ekspertów przyrodniczych i nasz nadzór przyrodniczy pomoże odpowiednio zaplanować i wykonać wszelkie działania naprawcze w środowisku. Nie jest to proste zadanie i wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia a także często odpowiednich uprawnień lub zezwoleń. Potrzeba wykonania kompensacji zazwyczaj identyfikowana jest w trakcie oceny oddziaływania na środowisko lub w trakcie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Formalnie kompensacja przyrodnicza jest procedurą zdefiniowaną w ustawie Prawo Ochrony Środowiska jako zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Powinna być stosowana zawsze, jeżeli w wyniku realizacji przedsięwzięcia powstają negatywne oddziaływania na środowisko.

Kompensacja przyrodnicza może obejmować m.in. następujące, przykładowe działania:
– odtwarzanie siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na tym samym obszarze Natura 2000, na którym ma dojść do strat przyrodniczych, lub na innym obszarze (ze względu na spójność sieci i rolę w niej danego obszaru Natura 2000),
– utworzenie zastępczego siedliska gatunku oraz przeniesienie gatunku na to siedlisko,
– osiągnięcie wyższego stanu ochrony pozostałych zasobów siedliska przyrodniczego lub/i siedliska gatunku na obszarze Natura 2000,
– przywracanie ciągłości ekologicznej korytarzy ekologicznych,
– reintrodukcję gatunków (jeśli istnieje merytoryczne uzasadnienie takiej potrzeby) oraz restytucję i wzmacnianie ich populacji.

Myśląc o przyrodzie znajdujemy rozwiązania tam gdzie inni ich nie widzą!

Warto stawiać na jakość !!!

MY I ŚRODOWISKO – dewiza firmy, za którą stoi osiąganie przez naszych Klientów najlepszych ekologicznych standardów oraz rozwój przyjazny środowisku !!!

Dla ekspertów biura